W720 Eqbh86ctg 16d7b2c4

GWARANCJA

Wszystkie produkty Distar objęte są gwarancją jakości.

W1276 Eqbha26de 2e4f95d8

JAK ZGŁÓSIĆ REKLAMACJĘ GWARANCYJNĄ:

Reklamacja jakości zakupionego narzędzia diamentowego jest przyjmowana na podstawie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego o ustalonej formie i dostarczeniu reklamowanego produktu na wskazanie dystrybutora

ROSZCZENIA SĄ ROZPATRYWANE, JEŚLI:

  • Zalecenia producenta dotyczące działania narzędzia nie zostały naruszone
  • Zużycie warstwy nośnej diamentu wynosi nie więcej niż 1/3 jej początkowej wysokości

UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej na działanie narzędzia, jeśli kupujący samodzielnie zmienił jego konstrukcję
(wiercenie otworu montażowego, wiercenie dodatkowych otworów montażowych pod kołnierz itp.)

W CELU ZŁOŻENIA REKLAMACJI MUSISZ:

  • Wypełnij formularz reklamacyjny i odeślij go drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@tomaxpoland.pl
  • Poczekaj na kontakt od Sprzedawcy w celu ustalenia dalszych kroków
  • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 504 504 490

SZCZEGÓŁY DO WYSYŁANIA

Nie wysyłaj samodzielnie uszkodzonego narzędzia diamentowego. Jeśli Sprzedawca zleci wysyłkę uszkodzonego narzędzia pamiętaj o załączeniu wcześniej przesłanego formularza.